Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Taekwondo-Klubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Steinkjer Taekwondo-Klubb.

Årsmøtet avholdes mandag 27. mars 2023, 19:30 på Egge Ungdomsskole – Kantina.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til ann.kristin.gronning@ntebb.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Steinkjer Taekwondo-Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Steinkjer Taekwondo-Klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Steinkjer Taekwondo-Klubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ann Kristin Grønning eller Petter Solbakken kontaktes på 926 93 691/469 15 689 eller ann.kristin.gronning@ntebb.no / pe.solbakken@gmail.com .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret  

Steinkjer Taekwondoklubb
Steinkjer Taekwondoklubb
Artikler: 7