Måned mai 2024

Info fra kasserer og medlemsansvarlig

NYTT KONTONUMMER Klubben har fått nytt kontonr. Det vil med andre ord si at kontonummeret som står oppført i medlemskontrakten ikke lenger skal brukes. Om dere har utestående betalinger mtp. medlemskontigent, så skal dette fra nå av betales til 42142264549…