Filosofi

Taekwondo er en koreansk kampkunst med røtter flere tusen år bak i tid.
Taekwondo er sammensatt av tre ord; Tae (hånd, håndteknikk, knuse med hånd), Kwon (fot, fotteknikk, knuse med fot), og Do (kunst, metode, vei).

Steinkjer Taekwondoklubb er medlem av TTU; Traditional Taekwondo Union – som er en Europeisk vennskapsorganisasjon. TTU’s intensjon er å opprettholde de prinsippene og verdiene som eksisterer i taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt mens kampkunsten vår har utviklet seg til en “kampsport”.

Meningen med TTU er å trene taekwondo på en mer tradisjonell måte. TTU ble grunnlagt som en motvekt til den dominerende sports-siden av taekwondo, som har utviklet seg etter at taekwondo ble godkjent som en olympisk sport. TTU jobber for å ta vare på de gamle verdiene gjennom respekt og disiplin i treningene. Ønsket er at disse verdiene som læres gjennom treningen vil påvirke utøverene i deres daglige liv også.

TTU er en organisasjon basert på demokratiske prinsipper, og vi jobber hardt for å utvikle oss basert på erfaringen til våre medlemmer og instruktører. Dine muligheter til å utvikle deg som en kampkunst utøver og instruktør sammen med TTU er mange.

De viktigste elementene i treningen er de grunnteknikkene som blir brukt i poomse, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Verdiene og prinsippene er gamle, men for å forsikre likhet blir det grunnleggende fra Kukkiwon brukt.

For medlemmene og instruktørene tilbyr TTU mange aktiviteter. Blandt disse er leirer, kurs, seminarer og trening i Korea. Flere av kursene og seminarene er en kombinasjon av basic, poomse og frikamp.