Gradering

En gradering er en praktisk og teoretisk test slik at du som taekwondoelev kan vise hva du har lært og om du er klar for å få en ny grad for å lære mer.

En gradering skal være høytidelig og eksaminatoren bærer som oftes en Bae Ja (sermoni drakt) over sin egen drakt. Han sitter bak ett bord med duk. Dette handler for det meste om respekt for Taekwondo, systemet og deg som taekwondo utøver. Det å gå opp til en ny grad skal ikke være en dagligdags begivenhet.

Eget pensum for hver beltegrad

Hver beltegrad har sitt eget pensum. Dette er for å la eleven lære seg det grunnleggende før han kan gå videre til det nye. Når du har bestått graderingen så har du vist at du er moden nok til å starte på noe nytt og vanskeligere. Derfor skal du ikke lære teknikker som er på en høyere grad som du ikke har oppnådd. Dersom du lærer pensum til en grad som du ikke har oppnådd så blir dette som å bygge ett hus med råttent treverk. Det har med respekt for graderingssystemet å gjøre.

Nervøs?

Det er lett å bli nervøs før du skal gjennomføre en gradering, men en trøst kan være at du vet at det er likt for alle. Og selv instruktøren din og masteren din har vært igjennom akkurat det samme selv. Både når de hadde din grad og når de fikk deres nåværende grad.

Litt av meningen med graderingen er nettopp det å se hvordan utøveren håndterer press. Om du en gang skulle komme i en selvforsvarssituasjon er det viktig å vite med seg selv at du har kontroll over din egen nervøsitet og er i stand til å prestere.

Ett par gode tips kan være:

Prøv å ta det med ro, trekk pusten og få kontroll på pusten ved å trekke pusten helt ned i magen. Fokuser på det du har lært, vær positiv og ha troen på deg selv. På lavere nivå får du hjelp av instruktøren din. 

Det aller viktigste er at du gjør så godt du kan og fokuserer på det du har lært.

En test

Så lenge graderingssystemene er der så må elevene gjennomføre en test. Det ligger i kortene at det er mulig å ikke bestå denne. Det er lite hyggelig å stryke en elev, men de som evaluerer den som graderer seg må være nøye og rettferdig. Det å la en elev som ikke er kvalifisert til å gå videre selv om han ikke er klar for det er som å gjøre seg selv en «bjørnetjeneste». Det er ikke noe grunnlag å la en elev lære nye teknikker når eleven ikke har det grunnleggende til å gå videre. Det vil bare forsterke elevens frustrasjon på sikt som kan øke til fallende motivasjon og kanskje slutter. Det er like mye for elevens sitt beste. 

Det er mange som tror at de som ikke består en gradering ikke har en fremtid i Taekwondo – dette er feil. Det er mange eksempler på elever som ikke har bestått graderinger som har måtte gjenoppta graderingen for å bestå den senere, som har nådd langt i gradsystemet og i mesterskap.