Beltegrader

I Norden har vi en tradision å bruke 9 til 10 cupgrader, så at man etter 1. gradering har 10. eller 9. gup. Tilsvarende bruker vi streker med forskjellige farger for å markere forskjellige cupgrader, hvis beltet har samme grunnfarge til flere grader. I Taekwondo i Korea har de tradisionelt brukt 8 gup grader og 5 forskellige beltefarger. De 8 cupgrader stammer fra de 8 gwe’ene, som vi kjenner fra taegeuk Poomsae. Det er derfor det er en Poomsae til hver cup grad. De 5 beltefargene svarer til de 5 elementer tre, ild, jord, metall og vann, som i østen brukers til å beskrive naturens prosesser.

HVIT – MU CUP

Mu Cup betyr “ingen ting”. Det vil si at du ikke vet noe om denne treningsformen som du har lyst til å begynne med. Treningene dine vil føles lange og til dels forvirrende, på grunn av meget stillesittende og -stående observasioner, og det faktum at nesten hele treningen foregår på Koreansk. Du vil imidlertid få et innblikk i hva Taekwondo er, samtidig med du lærer det mest grunnleggende når det gjelder oppførsel og påkledning i Dojangen. Noen ord og uttrykk, samt grunnteknikker vil du også lære. Det er viktig og fremheve det faktum, at det ikke er så forferdelig mange år siden, nybegynnerne fikk kun lov til å se på treningene, og ikke delta aktivt, deres hovedopppgave var at holde Dojangen ren og ryddig.


GULT, 8. gup – YOU CUP

Står for vår. Det gule symboliserer vårens første blomster, som oftest er gule. Eleven har nå lært litt og er nå i starten av en utvikling. Han er nå med på treningen, men blir ofte brukt som løpegutt. Han skal rydde, ordne og sortere i Dojangen og garderobene, både før, under og etter træningen.


GRØNT, 7. gup – YOU CUP

Står for Juniorsommer. Stadiet representerer MAI MÅNED. Vårens oppblomstringstid er overstått, og sommerens blomstringstid står for døren. I denne tiden er naturen mest grønn. Elevens rolle som “løpegutt” avtar nå gradvis. Dvs. at elevens grunnteknikk/fysiske del av TKD vil utvikle seg noe hurtigere i fremtiden. Det psykiske, særlig når det gjelder ord og uttrykk, blir mere intens. Det kreves nå mere av deg som person.

BLÅTT, 6. gup – YOU CUP

Står for sommer og blomstringstid. Denne og neste periode er de mest innholdsrike og de gradene som kanskje krever mest av deg. Du vil nå føle deg mer eller mindre overveldet av den mengden med nye teknikker og uttryk du nå blir innviet i. Din evne til å konsentrere deg vil virkelig bli satt på prøve.

BLÅTT, 5. gup – YOU CUP

Våren fortsetter. Du er nå inne i en energisk og intens periode med hoved vekt på den fysiske utfoldelse. Innlæringen har den samme intensitet som forrige perioden, men vil nå bli vanskeligere å håndtere den mengden med ny informasjon og teknikker som vil gjøre det vanskeligere. Din vilje til å utvikle deg videre i Taekwondo vil nå være inne i en avgjørende periode.

RØDT, 4. gup – KO CUP

Sommeren er ferdig og vi går over til tidlig høst. Du har nå fått rødt belte, og denne beltefargen vil følge deg i lang tid fremover, helt til du er klar til å gå over til sort belte. Du vil nå starte prosessen med å tilpasse deg denne overgangen. Du starter med å sette det du har lært, i system, samtidig som treningen vil handle mer om det filosofiske delen i Taekwondo, nemlig DO.

RØDT, 3. gup – KO CUP

Det er nå midt på høsten og din forståelse for Taekwondo blir med ett større. Læren om DO fortsetter, men i tillegg vil du nå få mer ansvar når det gjelder treningen, det kan dreie seg om oppvarming, oppstilling, samt fungere som en junior/hjelpetrener. Disse oppgavene vil hjelpe deg i din forståelse for og av taekwondo i sin helhet.

RØDT, 2. gup – KO CUP

Du har nå kommet til senhøsten og det er like før du går over til vinter. Men før du kan gjøre dette må de siste vinterforberedelser gjøres i din “hage” Dette gjøres ved at du lager en evaluering av din egen utvikling siden starten for flere år siden. Du vil også få en liten forsmak på hva som ventes av deg, når du trer inn i Judanja rekkene.

RØDT, 1. gup – KO CUP

Du står nå med et ben i vinteren og du har gjort dine forberedelser, det eneste som mangler, er og forbedre dine svakeste punkter som kom frem ved din evaluering. Samtidig må du ha fått klarhet og forståelse, for det ansvaret som vil følge deg når du nå omsider kan tre in i rekkene til Judanjaene. Du har nå lært det meste av grunnteknikken, og din utvikling videre vil i stor grad avhenge av deg selv. Når det gjelder DO, og dens utvikling, vil denne stadig gå fremover så lenge du praktiserer Taekwondo.


•    Striper på beltene settes på mosatt side av merket på beltet så de starter 5 cm fra beltets kant og er 1 cm bred.
•    Ved flere striper settes stripene med 1 cm mellom hver stripe.
•    Barne-striper er 0,5 cm brede og settes 1 cm fra annen stripe.