Klubbens regler

Regler for Taekwondo

 1. Det bukkes (mot flagg, master el. Instruktør) når man går inn og ut av dojang.
 2. Før treningen begynner, stiller elevene opp, de høyeste graderte fremst til høyre.
 3. Når treningen starter og slutter hilser alle til trener/instruktøren.
 4. Alle skal være iført dobok (treningsstøy) når treningen starter. Komme man for sent venter man på kne til trener/instruktør gir tillatelse til å begynne treningen.
 5. Vil man forlate treningen (dojangen) under treningen må man anmode/spørre trener/instruktør om lov til å gå.
 6. Man bukker alltid mot hverandre før og under trening for å vise hverandre respekt og høflighet.
 7. All henvendelse til trener/instruktør skal skje på en høflig og rolig måte. Avbryt aldri trener/instruktør.
 8. Under trening må det være minimum med snakk og støy, kun Ki-hap skal høres.
 9. Vis alltid en rolig/verdig og behersket oppførsel. Mist aldri oppmerksomheten, selvkontrollen eller tålmodigheten.
 10. Lavere graderte skal behandle høyere graderte med respekt, og høyere graderte skal behandle lavere graderte med vennlighet.
 11. Doboken skal være ren og velholdt. Negler skal være kortklipte og smykker, klokker og lignende skal taes av før trening starter.
 12. Man skal aldri røyke eller drikke alkohol eller være påvirket når man er iført dobok.
 13. Dojang reglene skal respekteres og overholdes, ellers kan det føre til bortvising/utelukking fra trening og dojang. Ellers gjelder vanlig høflighet og sunn fornuft.

Regler for Steinkjer Taekwondoklubb

 1. Taekwondo skal ikke brukes offensivt. Taekwondo skal kun brukes i selvforsvar. I slike tilfeller skal gjengjeldelsen stå i stil med angrepet, ref Straffeloven §18.
 2. Medlemmer i Steinkjer Taekwondoklubb kan kun delta i organisert trening gjennom Norges Kampsport Forbund eller andre godkjente instanser.
 3. Medlemmer som bryter disse reglene kan utestenges for kortere eller lengre tid, i grove tilfeller ekskluderes/utestenges.
 4. Utøveren vil få anledning til å gi sin versjon av den aktuelle hendelsen før en eventuell reaksjon iverksettes.
 5. Dette er i tråd med Norges Kampsport Forbund sitt regelverk.
 6. Ved misbruk av Taekwondo vil en bli stilt til ansvar på en annen måte enn en person som ikke har lært Taekwondo.

Vi må alle velge den vei vi vil gå, ingen andre kan gå den for oss.

Derfor tren hardt og regelmessig, det er den eneste veien som fører fram til målet…

*Selv en reise på tusen mil starter med det første skritt*