Teori for 7.gup (grønt belte)

Kort stilling: Ap sogi

Lang stilling: Ap kobi

Sittestilling: Juchum sogi

L-stilling: Dwit-kobi

Lav blokk: Area makgi

Middels blokk: Momtong makgi

Håndflate blokk: Sonnal-makgi

Utover blokk: Bakkat

Høy blokk: Ollgul Makgi

Slag/Punch: Jirugi

Høyt slag: Ollgul Jirugi

Drakt: Dobok

Belte: Ti

Treningshall: Do-jang

1 til 10:

  • 1 – Hana (“Ha-na”)
  • 2 – Dul (“Dhool”)
  • 3 – Set (“Set”)
  • 4 – Net (“Net”)
  • 5 – Dasot (“Da-sut”)
  • 6 – Yasot (“Yo-sut”)
  • 7 – Ilgup (“Eel-gope”)
  • 8 – Yodol (“Yo-dull”)
  • 9 – Ahop (“Ah-hope”)
  • 10 – Yeol (“Yull”)

Macheo Kyorugi: Avtalt kamp

Sebon Kyorugi: Tre-steg

Hanbon Kyorugi: En-steg

Jayou Kyorugi: Frikamp

Hosinsul: Selvforsvar

Palmok Jagbi: håndledd grep

Mom Jagbi: kropp grep

Teori for mønsteret:

Navn: Taegok sam-jang

Bevegelser: 20 bevegelser totalt.

Symboliserer: Ild og sol.

Gwe: Ri

Oppdeling: Lang, kort, lang.

Kjønn: Feminint mønster.