Treningsplan gul/grønnbelter barn

UKENR Mandag
47 Stegsparringer og hosinsul
48 Spark
49 Sparring/Kamp
50 Mønster
51 Stegsparringer og hosinsul
52 Spark
1 Sparring/Kamp
2 Mønster
3 Stegsparringer og hosinsul
4 Spark
5 Sparring/Kamp
6 Mønster
7 Stegsparringer og hosinsul
8 Spark
9 Sparring/Kamp
10 Mønster
11 Stegsparringer og hosinsul
12 Spark
13 Sparring/Kamp
14 Mønster
15 Stegsparringer og hosinsul
16 Spark
17 Sparring/Kamp
18 Mønster
19 Stegsparringer og hosinsul
20 Spark
21 Sparring/Kamp
22 Mønster
23 Stegsparringer og hosinsul
24 Spark
25 Sparring/Kamp
26 Mønster
27 Stegsparringer og hosinsul
28 Spark
29 Sparring/Kamp
30 Mønster
31 Stegsparringer og hosinsul
32 Spark
33 Sparring/Kamp
34 Mønster
35 Stegsparringer og hosinsul
36 Spark
37 Sparring/Kamp
38 Mønster
39 Stegsparringer og hosinsul
40 Spark
41 Sparring/Kamp
42 Mønster
43 Stegsparringer og hosinsul
44 Spark
45 Sparring/Kamp
46 Mønster
47 Stegsparringer og hosinsul
48 Spark
49 Sparring/Kamp
50 Mønster
51 Stegsparringer og hosinsul
52 Spark